Wie nog geen MEP (Milieukwaliteit ElectriciteitsProductie)-subsidies heeft toegekend gekregen of er een aanvraag voor heeft gedaan is te laat. Met ingang van heden (18 augustus 2006) zijn alle MEP-subsidiebedragen op nul gesteld. Alleen bestaande wkk-installaties worden nog wel ondersteund. Minister Wijn van Economische Zaken oordeelt dat op grond van statistieken en berekeningen van EnerQ, en erg veel subsidieaanvragen in de laatste maanden, dat de doelstelling van 9% duurzame elektriciteit in 2010 gehaald zal worden. In 2010 zal ca. 10.518 miljoen kWh geproduceerd worden met MEP ondersteunde projecten en nog eens 1.200 miljoen kWh door projecten die niet meer onder de MEP-subsidie vallen. Samen maakt dat meer dan 9% van de voor 2010 te verwachten behoefte uit. Dat was het doel van de MEP en er is volgens de minister geen reden meer deze regeling nog langer te handhaven omdat in de elektriciteitswet van 1998 staat dat duurzame energie in de mate wordt gestimuleerd die nodig is om de doelstelling te halen.

 

 

De kosten voor de MEP subsidies worden momenteel geraamd op 685 miljoen Euro in 2006 en aflopend naar 640 miljoen in 2010. De minister schrijft in de brief aan de Tweede Kamer dat het aan een nieuw kabinet is om te bepalen of en zo ja in welke mate er stappen zullen worden gezet met het oog op hogere doelstellingen.

 

De brief aan de Tweede Kamer staat hier.