Compensatie voor koper van huis nabij een gepland windpark.

 

 

In Nederland heeft zich al meermalen de situatie voorgedaan dat een koper van een huis niet vooraf werd geïnformeerd dat er een plan is voor een windpark in de buurt van de woning.

Bij een nieuw huis ontstaat dan discussie met de bouwer en/of de makelaar, die de koper hierover niet hebben geïnformeerd.

De koper verwijt de bouwer/makelaar dat zij hebben nagelaten hem te informeren. De bouwer/makelaar stelt daar tegenover dat de koper zelf een onderzoekplicht heeft. Hij had zich kunnen informeren bv. bij de gemeente.

 

Hetzelfde doet zich voor bij een koper van een bestaand huis. Ook dan komt het voor dat de verkoper nalaat de koper te informeren over een plan voor een windpark in de buurt.

 

In Engeland heeft de rechter een oordeel geveld voor de laatstgenoemde situatie.

The district judge awarded substantial compensation to a family from Marton in Cumbria, because a vendor failed to disclose a wind farm proposal.

 

Bron: Times January 10 2004.

 

 

 

Roeland van Rooij, 16 augustus 2006