LJN: AF6744, Raad van State, zaaknummer: 200203955/1, datum uitspraak: 02-04-2003

Noorder-koggenland

Samenvatting

B&W van de gemeente Noorder-Koggenland hebben een bouwvergunning verleend voor een windturbine. Tegen dat besluit heeft [appellant 1] bezwaar gemaakt.

Via de voorzieningenrechter komt de zaak bij de RvS.

De crux in deze zaak gaat om het feit of een windturbine op een perceel met bestemming ‘agrarische doeleinden’ onder die bestemming valt.

Vast staat dat niet meer dan 20% van de opgewekte windenergie gebruikt wordt ten behoeve van het agrarische bedrijf en dat het overige aan een energiebedrijf wordt verkocht en geleverd.

Onder deze omstandigheden is de RvS van oordeel dat de windturbine in strijd is met de agrarische bestemming van het perceel.

Voor de volledige tekst van de uitspraak: http://zoeken.rechtspraak.nl

Type dan bij vakje LJN in: AF6744

Roeland van Rooij, d.d. 30-07-2006