EMMELOORD/RUTTEN – De plannen voor vijf nieuwe windparken langs de dijken van Noordoostpolder en in het IJsselmeer moeten in september de wind weer in de zeilen krijgen. Tegenstanders betrekken al vast de stellingen en willen iedereen waarschuwen voor wat komen gaat.

 

Bijna vier jaar is het stil geweest rond de plannen van de Koepel Windenergie Noordoostpolder, waarin de verschillende projectontwikkelaars van windparken aan de rand van Noordoostpolder -binnen- en buitendijks in het IJsselmeer- zich hebben verenigd. De gemeente Noordoostpolder wil komend najaar het bestemmingsplan in procedure brengen. Het kabinet besloot in mei voor de windparken de Rijksprojectenprocedure (rpp) van toepassing te verklaren. Dat betekent een bundeling van verschillende procedures en mogelijk een snelle behandeling van bezwaren. Met de rpp is vooral tijdwinst te boeken door procedures parallel te laten lopen. Het kabinet heeft de nieuwe windparken in Noordoostpolder nodig om in 2010 de doelstelling van negen procent duurzaam opgewekte stroom te kunnen halen. 

 

Herma Coumou uit Rutten verdiept zich inmiddels in haar mogelijkheden bezwaar te maken. En zij roept iedereen die in de omgeving van de geplande windparken woont, dat te doen. ‘Want de projectontwikkelaars hebben de lusten en gaan veel te makkelijk voorbij aan de lasten voor omwonenden’, aldus Coumou. Zij benadrukt niets tegen windenergie te hebben en het heeft ook niets te maken met ‘not in my backyard’. Maar de omwonenden hebben ook rechten. Zo kunnen zij planschade claimen (vijf tot tien procent van de waarde van de woning) en zij kunnen een verlaging van de woz-waarde van hun woning aanvragen. Die kan oplopen tot dertig procent. Coumou: ‘Elke situatie is weer anders. Het heeft ook met de afstand van je huis tot de turbines te maken. Maar de schadevergoeding gaat tot een afstand van 2,5 kilometer.’ Coumou verzet zich met name tegen de plannen voor het windpark aan de voet van de Noordermeerdijk. ‘Alles bij elkaar wonen hier in de buurt heel wat mensen die nadeel van die molens kunnen ondervinden.’

 

De Stentor: 11 juli 2006