Rijk versnelt procedures windparken Noordoostpolder

  

Op 12 mei 2006 heeft de Ministerraad besloten om het heft in handen te nemen voor de procedures windparken Noordoostpolder. Het Kabinet ziet dat de realisering van windparken op het land stagneert door maatschappelijke weerstand en lange procedures op lokaal niveau.

Voor de windparken Noordoostpolder in lijnopstelling binnen- en buiten de IJsselmeerdijken (maximaal 465 Mw) start het Kabinet daarom de Rijksprojectenprocedure. 

De Minister van EZ is aangewezen als projectminister.

   

 –    Het Kabinetsbesluit beschrijft de betekenis en belang van deze windparken (nationaal en spoedeisend belang).

       De ruimtelijke besluitvorming vindt plaats in de vorm van wijziging en/of vrijstelling van het bestemmingsplan. Dat blijft een taak voor de gemeente Noordoostpolder.

       In vervolgbesluitvorming worden alle uitvoeringsbesluiten, zoals vergunningen, vrijstellingen en ontheffingen geregeld. De minister van EZ coördineert deze uitvoeringsbesluiten.

 

Voor de tekst van het kabinetsbesluit: Bijlage: Ministerraadsbesluit over Rijksprojectenprocedure voor windenergie in de Noordoostpolder

Roeland van Rooij, 12-07-2006