De Landsregering van Nordrhein-Westfalen heeft op 21 oktober 2005 besloten het decreet voor windturbines ingrijpend te wijzigen. De reden hiervoor is de ernstige uitwerking van windturbines op de mens en het milieu.

 

Concreet besluit de Landsregering voor de afstand tot betrokken gebieden:

Bij het bepalen van plekken voor het benutten van windenergie dienen de afstanden ‘aan de zekere kant’ te liggen met het oog op het immissiegeluid. Zo komt er bijvoorbeeld een kenmerkende afstand van 1500 m tussen een windpark van 7 turbines met een vermogen van elk 2 MW en een woongebied. Hiermee biedt de landsregering hulp bij de planning en vergunning van windturbines aan alle betrokkenen, niet in de laatste plaats aan gemeenten.

 

Bron: icon Grundsatze Planung Windkraftanlagen.pdf, paragraaf 8, 21 oktober 2005