Zijpe –  De gemeente Zijpe heeft voor de bouw van drie windturbines te lage leges berekend. Nog niet bekend is voor hoeveel Zijpe daardoor het schip in is gegaan.

De stichting Kritisch Platform Ontwikkeling Zijpe kaartte de te lage leges al eerder aan en vroeg de gemeente onmiddellijk te stoppen met de procedures. Verantwoordelijk wethouder B. Blonk, die de fout erkent, is nog niet zo ver. De aanvragers van de vergunningen hebben te goeder trouw gehandeld, meent hij.

 

Ze overlegden bij hun aanvraag een offerte van de ‘kale bouwkosten’, zoals gebruikelijk is bij bouwaanvragen. Later bleek dat de leges ook over de technische installatie berekend moeten worden. Blonk wil nu door een jurist laten uitzoeken of er nog aan intrekking van de drie bouwvergunningen, en daarmee een nieuwe maandenlange procedure, kan worden ontkomen.

De legeskwestie speelt niet bij de voorgenomen bouw van negen turbines langs het Noordhollands Kanaal. De vergunning hiervoor is nog niet verleend.

 
Noordhollands Dagblad, 04 april 2006