De NRC van vrijdag 10 maart j.l. heeft een artikel over de verloedering van ons cultuurlandschap en de versnippering van de betrokken publieksverenigingen. Aan de hand o.a. van een uitspraak van Fons Asselbergs, Rijksadviseur voor het Cultureel Erfgoed (noot redactie: waar het landschap deel van is) beschrijft Theo Toebosch de problematiek:

 

‘het is hoog tijd dat er één vereniging cultuurmonumenten komt, bijvoorbeeld naar Engels model. De verloedering van het cultuurlandschap moet stoppen. Kijk maar naar al die industrieterreinen langs de weg (noot redactie: óf de windmolens in het landschap). Het gekke is dat er nu geen boosdoener is aan te wijzen, omdat de verantwoordelijken op bovenregionaal niveau onzichtbaar zijn. Er zijn geen spelregels, er is geen arbiter die optreedt tegen overtredingen en er is geen publiek. Wij moeten zorgen dat die er komen.’ In Nederland ontbreekt het niet aan enthousiastelingen en mensen met hart voor monumenten. Maar ze zitten allemaal in aparte clubjes, die de lokale of landelijke overheidspolitiek willen beïnvloeden. Door die versplintering is er nauwelijks invloed op de landelijke politiek. Er is nu een initiatief van Harm Bruins Slot voor een vereniging die het cultureel erfgoed een krachtige stem moet geven.