De Gelderlander meldt: het dorp Lathum blijft gevrijwaard van windmolens. Hierover zijn alle politieke partijen van de gemeente Zevenaar het roerend met elkaar eens. Het voorstel zes windturbines bij de vuilverbrandingsoven AVR, op de grens van Duiven en het Zevenaarse dorp Lathum, te plaatsen werd gisteravond uitvoerig besproken tijdens een vergadering in het gemeentehuis. Voor alle partijen geldt dat deze locatie niet deugt. Het open landelijke gebied, waar vooral de inwoners van Lathum op uitkijken, mag niet worden verpest, zo vinden alle partijen. Bovendien hebben de Lathumers al zoveel over zich heen gekregen: zoals de rokende schoorsteen van de AVR.

 

Voor Lokaal Belang en de VVD (samen geen meerderheid) is het zelfs nu al een uitgemaakte zaak dat er in Zevenaar helemaal geen windturbines moeten komen.

Liberale Ans van der Schrieck vindt alleen de Noordzee een geschikte plek voor ‘deze propellors met een laagfrequent geluid’. Lokaal Belang is principieel tegen windenergie, omdat het te duur en economisch niet rendabel is. ‘De winst wordt gegenereerd uit overheidssubsidie.’ Volgens deze partij kan de CO reductie ook gehaald worden door in de nieuwe woonwijken Groot Holthuizen en Reisenakker duurzame systemen van wijkverwarming toe te passen.

CO2 bevordert het opwarmen van de aarde. Tonnie Burgers noemde als voorbeeld aardwarmte met warmtepompen waarmee dezelfde milieuwinst wordt gehaald, maar dan zonder overheidssubsidie.

Voor de overige partijen: CDA, PvdA, Sociaal Zevenaar, Pak Aan en GroenLinks blijft windenergie in Zevenaar bespreekbaar. Misschien wel langs de snelweg A12 of bij de Didamse Wetering.

„De discussie gaat niet over voor of tegen windenergie, maar of we er een voortuin voor hebben“, aldus Bob Mulder van Sociaal Zevenaar. Het CDA wil een gedegen onderzoek. „In dit voorstel wordt naar de locatie bij de AVR toegeschreven“, zei CDA’er Jan Mullink.

Dat Duiven eerder heeft laten weten niet mee te willen werken aan windmolens langs de snelweg A12 (op Duivens grondgebied), vinden de PvdA en Pak Aan een achterhaalde zaak.

Omdat na de dinsdag gehouden gemeenteraadsverkiezingen hele andere politieke partijen het daar voor het zeggen hebben.

 

9 maart 2006