Comité AR/ Veerwagenweg Houten maakt zich op voor de volgende ( procedure ) rondes
 
De link naar de website van Voorkom De Bouw Houten is tevens te vinden onder de categorie Links op deze website.
 

Op 6 maart 2006 is het Comité AR/Veeerwagenweg Houten uitgenodigd, om het bezwaar tegen het afgeven van een bouwvergunning, voor 3 turbines, toe te lichten, in een hoorzetting in de Bezwarencommissie van de Gemeente Houten. Tijdstip: 19.00 uur. Na de zitting brengt de commissie schriftelijk advies uit aan het orgaan, dat over het bezwaarschrift een besluit moet nemen (in dit geval het college van burgemeester en wethouders).
 
Op donderdag 16 maart 2006 wordt een openbare hoorzitting gehouden in verband met de ingebrachte bedenkingen tegen de bestemmingsplanwijziging "Windturbines Veerwagenweg" van de gemeente Houten. Tijdens deze zitting wordt het Comité AR/Veeerwagenweg Houten in de gelegenheid gesteld de bedenkingen mondeling toe te lichten. Plaats: Provinciehuis Rijnsweerd, Pythagoraslaan 101, kamer E 4,14 te Utrecht.Tijdstip: 15.00 uur.