De op 8/2/2006 geknakte mast van de windmolen aan de Eemmeerdijk bij Zeewolde. De geknakte molen maakt deel uit van een groep van 19 windturbines langs de Eemmeerdijk. De mast zelf is ongeveer 60 meter hoog. De knik zit op eenderde van de hoogte.

 

 

 

In de rubriek ‘Archief’ kunt U lezen wat hierover in de krant is terechtgekomen. Nader onderzoek van het NKPW bracht de volgende feiten aan het licht:

  1. De masten van de molens zijn destijds heimelijk 10 meter hoger gebouwd dan waarvoor een vergunning was afgegeven. Uit een NUON rapport van juli 2005 blijkt dat de mast in werkelijkheid 70 meter hoog is.
  2. De toenmalige burgemeester van Zeewolde (Faber) heeft zich destijds persoonlijk sterk gemaakt om de oprichting van de molens door te drukken.
  3. Toen de bewoners toch protesteerden tegen de grotere hoogte, haalde Zeewolde de juridische truc uit om niet vanaf maaiveldhoogte te meten, maar vanaf de bovenkant van de nabijliggende dijk.
  4. Om de verwachte bezwaren van omwonenden voor te zijn, zijn de molens versneld neergezet (dus feitelijk zonder vergunning). Door dit haastwerk is er ingeleverd op kwaliteit.
  5. Alle bouten (aan de binnenkant van het breukvlak op de foto) zijn in het verleden al eens onopvallend vervangen, omdat er vele afbraken. Een aantal gebroken bouten zijn bewaard gebleven en dienen als bewijs.
  6. Alle wieken zijn al eens bijgepleisterd met polyester vanwege scheurvorming in de bladen.
  7. De wieken vertonen een dusdanig grote onbalans dat ze bij een hoog toerental (stevige wind) na een minuut teruggeschakeld moeten worden omdat ze anders gaan zwiepen. Daardoor is de stroomproduktie bijna 80% lager dan het geplande vermogen.
  8. De andere 18 molens zijn identiek, dus even slecht.
  9. NUON doet geheimzinnig over de feitelijke stroomproduktie; immers de overheidssubsidie was grotendeels gebaseerd op het (geplande) vermogen. 
  10. De molens zijn destijds gebouwd door de firma NedWind, een dochteronderneming van Hollandia Kloos (= Fam. Lubbers). "Toevallig" is deze dochter, met al zijn garantieverplichtingen inmiddels failliet gegaan. Daar valt dus niets meer te halen.

Kortom, een zeer onwelriekende zaak, waar heel veel belastinggeld in verkeerde zakken is terechtgekomen. Naar onze mening reden voor verder (eventueel parlementair) onderzoek.