Windenergie kan bij de huidige stand der techniek een bijdrage leveren aan de totale Nederlandse energievoorziening en geeft geen CO2 uitstoot. De toepassing van windenergie in Nederland op grote schaal is op dit moment alleen commercieel haalbaar als de overheid de huidige stimuleringsmaatregelen handhaaft. Dit komt door de hoge investeringskosten die voor de opwekking van windenergie noodzakelijk zijn. De inzet van windenergie is hiermee een maatschappelijke investering en dus een politieke keuze.

 

icon KIVI persbericht windturbines.doc