WOZ-waarde woning Woerden

Rechtbank Utrecht, zaaknummer SBR 05/2264, uitspraak 17-01-2006

 

Samenvatting

Windmolenpark en OZB in Woerden

 

In Woerden heeft een bewoner van een woning op 1.500 meter afstand van een gepland windmolenpark bezwaar gemaakt tegen de WOZ/OZB op grond van waardevermindering ten gevolge van de dreiging van overlast door een windmolenpark. Dit windmolenpark in Woerden staat ingetekend op de plankaart van het provinciale streekplan.

 

De zaak is voor de rechtbank te Utrecht gekomen.

De rechtbank heeft op 17 januari 2006 uitspraak gedaan, waarbij de bewoner in het ongelijk is gesteld. De rechtbank is van oordeel dat het planstadium (streekplan) te vroeg is om te kunnen spreken van een definitieve locatie. Daarom acht de rechtbank waardevermindering ten gevolge van de toekomstige overlast van windmolens in dit stadium van planning niet aanwezig.

 

De rechtbank geeft concreet aan wanneer een mogelijke locatie voor windmolens dan wel definitief is vastgelegd. Dat is het geval bijvoorbeeld bij:

– een wijziging van een bestemmingsplan;

– een concreet voornemen om van het bestemmingsplan vrijstelling te verlenen;

– concrete (bouw)plannen voor de vestiging van windmolens op een locatie.

 

Noot. De betrokken bewoner heeft dus te vroeg geprocedeerd. Pas bij een van de concreet genoemde stadia van een plan acht de rechtbank een claim op zijn plaats; waarbij natuurlijk sprake moet zijn van een waardedaling van de woning.

 

Roeland van Rooij, 25-01-2006