LJN: AN8384, Raad van State, zaaknummer 200301386/1, uitspraak: 19-11-2003

Veluwe

 

Samenvatting

 

Deze zaak gaat over de vraag of het beroep van een Windturbinevereniging ontvankelijk is.

 

De Staatssecretaris van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij (thans: de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit) heeft het gebied, bekend onder de naam Veluwe, aangewezen als speciale beschermingszone (SBZ) in de zin van de Vogelrichtlijn.

Daartegen gaan 11 [Appellanten], waaronder de ‘Vereniging van Windturbine-eigenaren Friesland’, eerst in bezwaar bij de Staatssecretaris en vervolgens in beroep bij de RvS.

 

De RvS oordeelt dat de ‘Vereniging van Windturbine-eigenaren Friesland’ blijkens haar statutaire doeleinden ten doel heeft het coördineren en behartigen van de gezamenlijke belangen van de eigenaren van windturbines in de provincie Friesland. Aangezien de Veluwe niet in Friesland ligt is de RvS van oordeel dat het statutaire belang van de Vereniging niet rechtstreeks betrokken kan zijn bij de aanwijzing van de Veluwe als SBZ.

Eigenlijk had de Staatssecretaris de Vereniging niet-ontvankelijk hebben moeten verklaren in bezwaar, maar dat doet de RvS dan nu maar alsnog.

 

Voor de volledige tekst van de uitspraak:  http://zoeken.rechtspraak.nl/zoeken/zoeken.asp

Type dan bij vakje LJN in: AN8384

 

Roeland van Rooij, d.d. 27-07-2005