LJN: AB1152, Raad van State, zaaknummer E01.97.01.78, uitspraak: 31-03-2000

Texel

 

Samenvatting  

De raad van de gemeente Texel heeft in 1996 het bestemmingsplan ‘Buitengebied Texel’ vastgesteld. Er is een vrijstellingsbepaling opgenomen ten behoeve van het plaatsen van windturbines.

GS van Noord-Holland hebben het bestemmingsplan goedgekeurd, maar hebben goedkeuring onthouden aan de vrijstellingsbepaling.

 

Tegen deze onthouding van goedkeuring hebben onder anderen [Appellanten:‘De Wolff-Nordtank-Windenergie’ en de ‘Vereniging Zon en Wind Texel i.o’] beroep ingesteld bij de RvS.  

GS zijn van opvatting dat de in het plan voorziene plaatsing van windturbines, gelet op het aantal dat ter plaatse kan worden opgericht en op de maximaal toegestane tiphoogte, de openheid van het gebied kan doorbreken en verstoren, dat de windturbines een grote inbreuk kunnen maken op de landschappelijke waarden en dat de bijdrage aan de energievoorziening in verhouding hiermee te gering is.

De RvS is van oordeel dat deze opvatting van GS niet onredelijk is.

Verder is de RvS van oordeel dat GS redelijkerwijs het standpunt konden innemen dat een vrijstellingsbepaling een te licht instrument is om de plaatsing van windturbines mogelijk te maken.

Het beroep van [Appellanten] treft geen doel.

  

Voor de volledige tekst van de uitspraak,  http://zoeken.rechtspraak.nl

 Type dan bij LJN in: AB1152

 

Roeland van Rooij, d.d. 06-08-2005