LJN: AF6903, Raad van State, zaaknummer 200304003/1, uitspraak: 30-07-2003

Nieuwegein

 

Samenvatting

 

Deze zaak betreft formele aspecten van terinzagelegging.

 

Het gaat om stukken die in de gemeente Nieuwegein al dan niet ter inzage hebben gelegen.

De zaak is later nogmaals aan de orde gekomen bij uitspraak van 03-12-2003.

Zie aldaar.

LJN: AN9236

Raad van State, zaaknummer 200206819/1

Datum uitspraak: 03-12-2003

 

Voor de volledige tekstvan de uitspraak:  http://zoeken.rechtspraak.nl

Type dan bij vakje LJN in: AF6903

 

Roeland van Rooij, d.d. 28-07-2005