LNJ: AN7897, Raad van State, zaaknummer 200302619/1, uitspraak: 12-11-2003

Littenseradiel

 

Samenvatting

 

Deze zaak gaat over het zogenaamde opschalen van een windturbine.

 

De raad van de gemeente Littenseradiel heeft in 2002 het bestemmingsplan ‘Buitengebied-west, partiële herziening Windenergie’ vastgesteld. GS van Fryslân hebben het plan goedgekeurd. Tegen dit besluit gaan [Appellanten] in beroep.

Appellanten wensen een solitaire windturbine te verhogen van 35 naar 40 meter masthoogte, dan wel te vervangen door een windturbine van 40 meter masthoogte (opschaling). Het bestemmingsplan voorziet hiertoe namelijk in een vrijstellingsmogelijkheid. En juist aan die vrijstellingsmogelijkheid hebben GS goedkeuring onthouden.

GS brengen daartegen in dat het streekplan opschaling van solitaire windturbines niet toestaat.

 

De RvS is van oordeel dat GS zich terecht op het standpunt hebben gesteld dat de vrijstellingsmogelijkheid in strijd is met het streekplan. GS hebben zich in redelijkheid op het standpunt kunnen stellen dat de vrijstellingsmogelijkheid in strijd is met een goede ruimtelijke ordening.

Het beroep van de appellanten is ongegrond.

 

Voor de volledige tekst van de uitspraak:  http://zoeken.rechtspraak.nl

Type dan bij vakje LJN in: AN7897 

 

Roeland van Rooij, d.d. 28-07-2005