LJN: AU1130, Raad van State, zaaknummer 200502796/1, uitspraak: 17-08-2005

Zaanstad

 

Samenvatting  

B&W van de gemeente Zaanstad hebben krachtens de wet Milieubeheer een vergunning verleend voor het oprichten en in werking hebben van een windturbine.

Tegen dit besluit van B&W hebben “Belangenvereniging Tuinders Zaanderhorn’ en ‘Tennisvereniging de Balk’ beroep ingesteld bij de RvS.

 

Zij stellen dat B&W hebben verzuimd om hun op de hoogte te stellen van het ontwerp van het vergunning-besluit. Daardoor zijn hun bezwaren tegen de vergunningverlening niet meegenomen. 

De RvS is van oordeel dat voor een milieuvergunning een kennisgeving diende te worden verspreid onder degenen die er redelijkerwijs belang bij kunnen hebben te weten dat de aanvraag is ingediend. De aard van de inrichting en de mileubelasting van de windturbine die deze naar verwachting zal veroorzaken, zijn daarbij essentiële factoren.

Nu aan de Tuinders en de Tennisvereniging geen kennisgevingen zijn verzonden, hebben zij als gevolg hiervan geen bedenkingen ingediend.

 

Het beroep van de Tuinders en de Tennisvereniging is gegrond. Het besluit van B&W dient te worden vernietigd.

 

Voor de volledige tekst van de uitspraak:  http://zoeken.rechtspraak.nl

Type dan bij het vakje LJN in: AU1130 

 

Roeland van Rooij, 25-08-2005