LJN: AU5868, Raad van State, zaaknummer: 200503076/1,

uitspraak: 09-11-2005

 

Dronten 

 

Samenvatting.

B&W van Dronten hebben aan een windturbine-initiatiefnemer geweigerd om vrijstelling ex wet WRO art.19: lid 1 te verlenen voor de plaatsing van een windturbine. Na een uitspraak van de rechtbank Zwolle-Lelystad komt de zaak voor bij de Raad van State.

 

De RvS oordeelt dat B&W terecht de vrijstelling hebben geweigerd omdat niet was voldaan conform de wet WRO, art. 19:lid 4 aan de wettelijke vereisten voor verlening van vrijstelling.

 

Binnen de rechtsstrijd speelde nog een bijzonder punt. 

Er was een brief van de wethouder van Dronten aan de initiatiefnemer, waarin de wethouder meedeelt dat, indien initiatienemer een verklaring betreffende het afsluiten van een zogenaamde participatieovereenkomst overlegt, na ontvangst van de aanvraag om een bouwvergunning zal worden gestart met de procedures in het kader van de WRO die nodig zijn om zodanige vergunning te kunnen verlenen. Maar, zo oordeelde de RvS, dit laat onverlet dat niet is voldaan aan de in de brief genoemde voorwaarde. Aan deze brief kon de initiatiefnemer in de gegeven omstandigheden niet het door hem bedoelde vertrouwen ontlenen.

 

Voor de volledige tekst van de uitspraak:  http://zoeken.rechtspraak.nl

Type dan bij het vakje LJN in: AU5868

 

Roeland van Rooij, d.d. 26-11-2005