Met bijzondere belangstelling heb ik, erop attent gemaakt door ettelijke van Uw lezers, de besluitvorming in de raad van Emmen gevolgd over het versneld neerzetten van windturbines, maar liefst 60 in getal (!) Maar burgers van Emmen laat u niets wijsmaken, het draait weer om de centen, niks edele motieven, niks zorg voor het milieu.

 

Wij als N(ationaal) K(ritisch) P(latform) W(indenergie) bestuur, haar 13.000 aangeslotenen, mensen als prof. Lukkes, Ir.Kreuger en talloze andere wetenschappers verzetten ons met toenemend succes en erkenning tegen plaatsing van windturbines op landlocaties omdat we door het hele land het leed  en de vernielingen zien die de turbines aan ons cultureel erfgoed aanrichten.

 

De initiatiefnemer van de motie zegt zelf: Mijn vrouw en ik lopen regelmatig een rondje langs de ‘watersloot’ achter onze boerderij, een kleinschalig landschap met oude boerderijen  één van de ‘parels’van de gemeente Emmen.

 

U houdt in Emmen weinig parels over als U daar, als is het maar drie windturbines neerzet…..Maar u kunt er zeker van zijn dat de Watersloot geen plaatsingsgebied is, anderen krijgen de lasten!

Burgers van Emmen wordt wakker als U NU geen actie onderneemt bent U misschien te laat en is Uw prachtige leefmilieu voor altijd onherstelbaar beschadigd, is er ook geen toerist meer te vinden en waarvoor? Voor de agrarische achterban van de initiatiefnemer en de grootverdieners, de energie maatschappijen en uitbaters als Groenraedt. Deze verdienen er tientallen miljoenen aan, het allergrootste gedeelte daarvan is gemeenschapsgeld, subsidies en door dat kapitaalsbeslag op de subsidies worden werkelijke oplossingen voor het klimaatprobleem uitgesloten.
             

Daar is een woord voor: "asociaal".
 

Het vervelende is dat er toch altijd weer locale bestuurders opduiken die, niet gehinderd door enige actuele kennis, een (verondersteld) groen blaadje willen eten door turbines te plaatsen. Turbines die  dus ons directe leefmilieu aantasten en het behoud van ons historisch erfgoed tot een farce maken, daar kan geen geld tegenop.

 

En dat voor maximaal 1,8% van ons electriciteitsgebruik als we heel Nederland met windturbines zouden volzetten! Windturbines kosten enorm veel, brengen niets op en zullen nooit iets opbrengen,

Iets om bij de komende raadsverkiezingen rekening mee te houden, op onze website www.nkpw.nl zullen we binnenkort een stemwijzer publiceren, politici die Uw levensvreugde zo verkwanselen verdienen het niet U te vertegenwoordigen. 

Gelukkig voor ons is Den Haag al om, geen windturbines op land voor VVD (Paul de Krom)  CDA (Jos Hessels) SP en LPF en zelfs mijn geachte opponent Diederik Samson (PVDA) , noemt windturbines op land steeds minder als alternatief.

              Jim Mollet, Ursem
              landelijk voorzitter NKPW

Persbericht verstuurd naar Dagblad van het Noorden dd. 27 januari 2006