De komst van windmolens heeft op het Zeeuwse Sint Philipsland geleid tot een vermindering van de aanslag onroerendezaakbelasting (OZB). Van enkele tientallen woningen op Sint Philipsland is vorig jaar de WOZ-waarde verlaagd, met gemiddeld meer dan 40.000 euro, en daarmee de OZB-aanslag.
 
Bron: Binnenlands Bestuur, 15 september 2013.

Tientallen huiseigenaren in Houten (Utrecht) dienen een miljoenenclaim in bij de gemeente. De onlangs geplaatste windmolens, de grootste van Nederland, zorgen voor een waardedaling van minimaal 50.000 euro per huis. De totale schade wordt op 3 miljoen euro geschat.

Bron: Trouw, 29 oktober 2013.                                                                                                                       Zie ook: Vechten tegen windmolens, Trouw en EénVandaag, beiden 29 oktober 2013.

 
Het ECN heeft een reactie gegeven op de mede namens het NKPW ondertekende brief aan minister Kamp over de sterk onderschatte kosten van windenergie. Het ECN geeft daarin vooral een samenvatting van onze brief, maar laat de naar voren gebrachte feiten zo goed als onbesproken. Diezelfde dag bracht het ECN voor een beperkte kring aanvullende informatie naar buiten die meer inhoudelijk van aard is. Onze reactie op beide teksten staat te lezen in een brief aan het ECN

Lees meer: ECN kan kritiek op informatie niet wegnemen.

 
De kosten van windenergie worden door het Rijk ernstig onderschat. De berekeningen van de kosten in het SER Energieakkoord en in de Structuurvisie 6000 MW windenergie op land berusten in belangrijke mate op gegevens aangeleverd door het ECN. Dit instituut geeft gekleurde informatie over de energieopbrengst en kosten van windenergie. Elf wetenschappers schrijven dit aan Minister Kamp (EZ).

Lees meer: Windmolens veel duurder dan SER denkt

Hans Nauta, oud bestuurslid van het NKPW, is in de vroege nacht van woensdag 17 juli gestorven. Hans stond aan de wieg van het georganiseerde verzet tegen windmolens.

Lees meer: Hans Nauta

Logo8 P1050451 P1050452 P1050455 P1050458 P1050460 P1050461

Ons artikel in Trouw heeft de NWEA tot een reactie in dezelfde krant verleid. Naast een beschuldiging van zwartmakerij bevat de reactie slechts inhoudelijk onjuiste uitspraken. Wij beantwoorden die in een open brief aan de voorzitter van de NWEA.

 
In een interview met Trouw verklaarde minister Kamp begrip te hebben voor de weerstand tegen windmolens op land. Dit schoot de branchevereniging NWEA in het verkeerde keelgat en leidde tot een redactioneel artikel in de krant van de volgende dag onder de titel: Branche: Kamp is te negatief over windmolens op land. Het NKPW vertelt wat de NWEA verzwijgt.
 
De Nationale ombudsman heeft vorige week zijn rapport van 25 oktober 2016 herzien. Hij oordeelde destijds dat de klacht van NKPW en NLVOW over de onvolledige en eenzijdige informatie in de factchecker over windparken en hun gevolgen voor omwonenden gegrond is. Omdat nu blijkt dat de factchecker niet door de SER is geschreven maar door onderzoekers van het Groene Brein, vindt de Ombudsman niet meer dat de SER zich onbehoorlijk heeft gedragen.
Blijft staan dat onze kritiek op de onvolledige en eenzijdige informatie van de factchecker nog steeds niet beantwoord is, noch door de SER, noch door de anonieme wetenschappers van het Groene Brein.
 
De eis van omwonenden om de gemeente Noordoostpolder op te dragen het brongeluid van de turbines van Enercon door middel van metingen te controleren is door de Rechtbank Midden-Nederland afgewezen. De bestuursrechter is van mening dat subjectieve waarnemingen van omwonenden onvoldoende reden zijn om te twijfelen aan de fabrieksgegevens van het brongeluid en acht metingen niet nodig. De uitspraak houdt in dat omwonenden die last hebben van geluidoverlast zelf met metingen zullen moeten komen om kans te maken dat de geluidsregels gehandhaafd worden.

De Nationale ombudsman tikt de SER op de vingers vanwege het publiceren van onvolledige en eenzijdige informatie over windparken en hun gevolgen voor omwonenden. Fred Jansen, voorzitter van het NKPW: “Wat de Ombudsman in feite zegt is dat Ed Nijpels en de Borgingscommissie Energieakkoord onder de vlag van “factfinding” halve en hele onwaarheden verkondigen.” Albert Koers, voorzitter van de NLVOW: “Dit is de tweede keer dat de Ombudsman vaststelt dat de overheid misleidende informatie verschaft over windenergie op land. Extra treurig dat zelfs de SER hieraan mee doet.”