Turbines zoemen, bladen vangen wind, groene stroom wordt aan het net gekoppeld. Geen mens die daar bezwaar tegen heeft. Tenzij het tot overlast leidt. Wat in overvol Nederland al snel zo is.

Lees meer: Gevecht tegen MEGAMOLENS

De overheid schiet ernstig tekort in haar primaire taken: het beschermen van haar burgers en het bevorderen van maatschappelijk verantwoord ondernemerschap.

Lees meer: Windpark is geen pretje.

Op verzoek van de Tweede Kamer heeft minister Kamp van EZ gereageerd op de brief van 11 wetenschappers over de kosten van windenergie. Onze bezwaren in de brief omvatten twee hoofdpunten. Voor wind-op-land gaat de minister van een onrealistisch hoge stroomopbrengst uit, en voor wind-op-zee rekent hij met veel te lage kosten. In zijn reacties komt de minister niet veel verder dan zijn vertrouwen uit te spreken in de expertise van het PBL, EIB en ECN, en gaat hij nauwelijks op de feiten in.

Lees meer: Minister Kamp vaart blind op informatie van ECN.

Financiële ondersteuning vanuit de overheid voor duurzame energie moet worden beperkt. De subsidie moet erop gericht zijn deze vormen van energie concurrerend te maken. Dat stelt de Europese Commissie. Overheden moeten met subsidies geen energieopwekking stimuleren, maar premies geven voor bedrijven die nieuwe productiemethodes introduceren.

Bron: NRC, 6 november 2013.

Het CDA in de Eerste Kamer stelt voor overheidssubsidies op zeker moment automatisch te laten eindigen. Dat zou bijvoorbeeld kunnen met de overheidssteun voor windenergie. Die zou na vijf jaar kunnen stoppen.

Lees meer: Brinkman (CDA): maak subsidies tijdelijk

Logo8 P1050451 P1050452 P1050455 P1050458 P1050460 P1050461

Ons artikel in Trouw heeft de NWEA tot een reactie in dezelfde krant verleid. Naast een beschuldiging van zwartmakerij bevat de reactie slechts inhoudelijk onjuiste uitspraken. Wij beantwoorden die in een open brief aan de voorzitter van de NWEA.

 
In een interview met Trouw verklaarde minister Kamp begrip te hebben voor de weerstand tegen windmolens op land. Dit schoot de branchevereniging NWEA in het verkeerde keelgat en leidde tot een redactioneel artikel in de krant van de volgende dag onder de titel: Branche: Kamp is te negatief over windmolens op land. Het NKPW vertelt wat de NWEA verzwijgt.
 
De Nationale ombudsman heeft vorige week zijn rapport van 25 oktober 2016 herzien. Hij oordeelde destijds dat de klacht van NKPW en NLVOW over de onvolledige en eenzijdige informatie in de factchecker over windparken en hun gevolgen voor omwonenden gegrond is. Omdat nu blijkt dat de factchecker niet door de SER is geschreven maar door onderzoekers van het Groene Brein, vindt de Ombudsman niet meer dat de SER zich onbehoorlijk heeft gedragen.
Blijft staan dat onze kritiek op de onvolledige en eenzijdige informatie van de factchecker nog steeds niet beantwoord is, noch door de SER, noch door de anonieme wetenschappers van het Groene Brein.
 
De eis van omwonenden om de gemeente Noordoostpolder op te dragen het brongeluid van de turbines van Enercon door middel van metingen te controleren is door de Rechtbank Midden-Nederland afgewezen. De bestuursrechter is van mening dat subjectieve waarnemingen van omwonenden onvoldoende reden zijn om te twijfelen aan de fabrieksgegevens van het brongeluid en acht metingen niet nodig. De uitspraak houdt in dat omwonenden die last hebben van geluidoverlast zelf met metingen zullen moeten komen om kans te maken dat de geluidsregels gehandhaafd worden.

De Nationale ombudsman tikt de SER op de vingers vanwege het publiceren van onvolledige en eenzijdige informatie over windparken en hun gevolgen voor omwonenden. Fred Jansen, voorzitter van het NKPW: “Wat de Ombudsman in feite zegt is dat Ed Nijpels en de Borgingscommissie Energieakkoord onder de vlag van “factfinding” halve en hele onwaarheden verkondigen.” Albert Koers, voorzitter van de NLVOW: “Dit is de tweede keer dat de Ombudsman vaststelt dat de overheid misleidende informatie verschaft over windenergie op land. Extra treurig dat zelfs de SER hieraan mee doet.”