Bij burgers, gemeenten en provincies neemt de weerstand tegen de structuurvisie Wind op Land hand over hand toe. Het rijk wordt onbehoorlijk bestuur verweten en de uitvoering verloopt ondemocratisch.

Lees meer: Klacht bij Nationale ombudsman

 
Nederland wil meer dan 50 miljard euro uitgeven aan subsidies voor windenergie, zonder voldoende kennis te hebben van wat al dit geld gaat opleveren. Voor heel wat lagere bedragen staat Den Haag op zijn kop, maar hier gebeurt dat niet. De rekening wordt immers niet naar Den Haag gestuurd, maar gaat via de energiebelasting voornamelijk naar de particuliere huishoudens.

Lees meer: Windenergie Energieakkoord kost meer dan 50 miljard.

 
In toenemende mate gebruikt men kunstgrepen, mitigerende maatregelen genoemd, als maatwerk om te bereiken dat windturbines nog net aan de geluidsnormen zullen voldoen. Volgens de Raad van State is dit in strijd met de regels.

Lees meer: Kunstgrepen geluidsvoorschriften niet toegestaan

 
In opdracht van de minister van I&M is onder leiding van het RIVM het Kennisbericht Geluid van windturbines uitgebracht. De samenstellers pretenderen een wetenschappelijk verantwoord overzicht te geven van de kennis over windturbinegeluid en zijn effecten op omwonenden. Op uitnodiging heeft het NKPW daar samen met de NLVOW loyaal aan meegewerkt, maar al gauw bleek dat onderwerpen die samenhangen met politieke keuzes uit het verleden niet behandeld mochten worden. Het belangrijkste doel werd dat alle betrokkenen het onderwerp in een veilige omgeving zouden kunnen bespreken en het Kennisbericht het gezamenlijk zouden onderschrijven. Dat is toch wat anders dan waarmee we begonnen.

Lees meer: Kennisbericht windturbinegeluid onwetenschappelijk

Logo8 P1050451 P1050452 P1050455 P1050458 P1050460 P1050461
 
Het Aarhus Compliance Committee bericht vanuit Genève dat de klacht van de NLVOW wegens schending van het Verdrag van Aarhus ontvankelijk is verklaard! 
 
Bij burgers, gemeenten en provincies neemt de weerstand tegen de structuurvisie Wind op Land hand over hand toe. Het rijk wordt onbehoorlijk bestuur verweten en de uitvoering verloopt ondemocratisch.
 
Nederland wil meer dan 50 miljard euro uitgeven aan subsidies voor windenergie, zonder voldoende kennis te hebben van wat al dit geld gaat opleveren. Voor heel wat lagere bedragen staat Den Haag op zijn kop, maar hier gebeurt dat niet. De rekening wordt immers niet naar Den Haag gestuurd, maar gaat via de energiebelasting voornamelijk naar de particuliere huishoudens.
 
In toenemende mate gebruikt men kunstgrepen, mitigerende maatregelen genoemd, als maatwerk om te bereiken dat windturbines nog net aan de geluidsnormen zullen voldoen. Volgens de Raad van State is dit in strijd met de regels.
 
In opdracht van de minister van I&M is onder leiding van het RIVM het Kennisbericht Geluid van windturbines uitgebracht. De samenstellers pretenderen een wetenschappelijk verantwoord overzicht te geven van de kennis over windturbinegeluid en zijn effecten op omwonenden. Op uitnodiging heeft het NKPW daar samen met de NLVOW loyaal aan meegewerkt, maar al gauw bleek dat onderwerpen die samenhangen met politieke keuzes uit het verleden niet behandeld mochten worden. Het belangrijkste doel werd dat alle betrokkenen het onderwerp in een veilige omgeving zouden kunnen bespreken en het Kennisbericht het gezamenlijk zouden onderschrijven. Dat is toch wat anders dan waarmee we begonnen.