Nederland en Duitsland gaan burgers helpen bezwaar te maken aan de andere kant van de grens. Er komt een tweetalige brochure die bewoners van de grensregio de weg wijst, als ze zich willen verzetten tegen plannen in het buurland.

Lees meer: Grensgemeenten vrezen elkaars molenparken

Met de geluidsregels van 2011 pakt de geluidsoverlast groter uit dan destijds is gesuggereerd, de nieuwe regels zouden beleidsneutraal zijn, en het beschermingsniveau zou niet achteruitgaan. Dat blijkt echter niet te kloppen, aldus Roelof Bisschop, lid van de Tweede Kamer voor de SGP in het Algemeen Overleg. Geluid van windmolens veroorzaakt relatief veel meer hinder en overlast dan het geluid van bijvoorbeeld wegverkeer.

Lees meer: SGP vraagt onderzoek geluidsregels windmolens.

 
Een grote meerderheid van de provinciebestuurders gelooft niet dat het zal lukken de komende vijf jaar voldoende windmolens te plaatsen om de doelstellingen voor duurzame energie en de uitstoot van broeikasgassen te halen. Dat blijkt uit een enquête van de Volkskrant onder Statenleden, waarop 179 provinciebestuurders hebben gereageerd.

Lees meer: Provincies: windmolens gaan het niet redden

 
Het lijkt een regelrechte politieke blunder. We stoppen zo’n 50 tot 100 miljard in een Energieakkoord, maar de CO2-uitstoot wordt niet minder, eerder erger. Want sterk vervuilende kolencentrales verdringen schonere gascentrales. Oorzaak: de zwaar gesubsidieerde wind- en zonne-energie. Hoe een groen sprookje een gitzwart einde dreigt te krijgen.

Lees meer: Groen sprookje kent zwart einde.

Logo8 P1050451 P1050452 P1050455 P1050458 P1050460 P1050461
 
Nederland en Duitsland gaan burgers helpen bezwaar te maken aan de andere kant van de grens. Er komt een tweetalige brochure die bewoners van de grensregio de weg wijst, als ze zich willen verzetten tegen plannen in het buurland.

Met de geluidsregels van 2011 pakt de geluidsoverlast groter uit dan destijds is gesuggereerd, de nieuwe regels zouden beleidsneutraal zijn, en het beschermingsniveau zou niet achteruitgaan. Dat blijkt echter niet te kloppen, aldus Roelof Bisschop, lid van de Tweede Kamer voor de SGP in het Algemeen Overleg. Geluid van windmolens veroorzaakt relatief veel meer hinder en overlast dan het geluid van bijvoorbeeld wegverkeer.

 
Een grote meerderheid van de provinciebestuurders gelooft niet dat het zal lukken de komende vijf jaar voldoende windmolens te plaatsen om de doelstellingen voor duurzame energie en de uitstoot van broeikasgassen te halen. Dat blijkt uit een enquête van de Volkskrant onder Statenleden, waarop 179 provinciebestuurders hebben gereageerd.
 
Door bestuurlijke fouten werden in Anna Paulowna windmolens bij een hoofdgasleiding gebouwd. Veel te dichtbij. Wat als het misgaat? En wiens schuld is dat dan?
 
Provinciale Staten van Noord-Holland passen de normen voor windturbinegeluid aan de omgeving aan. Zij erkennen dat de algemeen geldende soepele normen (Lden 47 dB en Lnight 41 dB) niet geschikt zijn voor landelijke omgevingen waarin de meeste turbines terecht komen.