De Staat der Nederlanden houdt op het gebied van windenergie onvoldoende rekening met de bepalingen uit het Verdrag van Aarhus. Het NKPW deelt deze mening met de Nederlandse Vereniging Omwonenden Windturbines (NLVOW) die op grond hiervan een klacht tegen de Staat wil indienen. Het NKPW werkt hieraan van harte mee en nodigt u uit om uw bijdrage te leveren.

Lees meer: Staat der Nederlanden in gebreke

 
Schadeclaims voor turbineparken die niet door dreigen te gaan zijn een gewild drukmiddel tegen gemeentes. Initiatiefnemers kunnen echter pas rechten doen gelden als alle procedures zijn doorlopen en de bouwvergunning definitief is. De kans dat een plan strandt is altijd aanwezig, en moet als normaal bedrijfsrisico beschouwd worden. Gemeentebesturen hebben het recht om hun visie aan te passen aan voortschrijdende kennis en inzichten hun besluiten bij te stellen, zo vindt de bestuursrechter.

Lees meer: Schadeclaims van initiatiefnemers missen vaak grond.

 
Vorige maand sprak de Raad van State uit dat “bijzondere lokale omstandigheden” een reden kunnen zijn om een andere norm voor windturbinegeluid voor te schrijven dan de algemene norm (Lden 47 dB en Lnight 41 dB) die vanaf 2011 voor heel Nederland is ingesteld. Het bevoegd gezag is gerechtigd om in stille gebieden tot maatwerk te besluiten en scherpere normen toe te passen die in overeenstemming zijn met het lage omgevingsgeluid.

Lees meer: Maatwerk voor windturbinegeluid blijft mogelijk.

 
De windenergieplannen van het energieakkoord kosten minstens 60 miljard euro. Ze leiden niet tot een vermindering van de CO2 uitstoot en zullen maximaal 2% van onze energie opleveren. Dit is het resultaat van een kwantitatieve analyse van Nut en noodzaak van windenergie in het regeerakkoord door Prof. Pieter Lukkes, emeritus universiteitshoogleraar Economische en Sociale Geografie in Groningen.

Lees meer: Lukkes: ”Energieakkoord kost minstens 60 miljard". 

 
De gemeenteraad van Korendijk in de Hoekse Waard vindt dat de algemene geluidsnorm van 47 decibel Lden te veel geluidshinder veroorzaakt en vreest voor gezondheidsproblemen. Daarom heeft de raad besloten gebruik te maken van haar bevoegdheid maatwerk toe te passen voor het geluid van de molens die de provincie Zuid-Holland in de gemeente wil plaatsen. Zij besloot met algemene stemmen om de geluidsnorm strenger te stellen dan de algemene uniforme norm. 

Lees meer: Korendijk wil maatwerk voor windturbinegeluid.

Logo8 P1050451 P1050452 P1050455 P1050458 P1050460 P1050461
 
De Staat der Nederlanden houdt op het gebied van windenergie onvoldoende rekening met de bepalingen uit het Verdrag van Aarhus. Het NKPW deelt deze mening met de Nederlandse Vereniging Omwonenden Windturbines (NLVOW) die op grond hiervan een klacht tegen de Staat wil indienen. Het NKPW werkt hieraan van harte mee en nodigt u uit om uw bijdrage te leveren.
 
Schadeclaims voor turbineparken die niet door dreigen te gaan zijn een gewild drukmiddel tegen gemeentes. Initiatiefnemers kunnen echter pas rechten doen gelden als alle procedures zijn doorlopen en de bouwvergunning definitief is. De kans dat een plan strandt is altijd aanwezig, en moet als normaal bedrijfsrisico beschouwd worden. Gemeentebesturen hebben het recht om hun visie aan te passen aan voortschrijdende kennis en inzichten hun besluiten bij te stellen, zo vindt de bestuursrechter.
 
Vorige maand sprak de Raad van State uit dat “bijzondere lokale omstandigheden” een reden kunnen zijn om een andere norm voor windturbinegeluid voor te schrijven dan de algemene norm (Lden 47 dB en Lnight 41 dB) die vanaf 2011 voor heel Nederland is ingesteld. Het bevoegd gezag is gerechtigd om in stille gebieden tot maatwerk te besluiten en scherpere normen toe te passen die in overeenstemming zijn met het lage omgevingsgeluid.
 
De windenergieplannen van het energieakkoord kosten minstens 60 miljard euro. Ze leiden niet tot een vermindering van de CO2 uitstoot en zullen maximaal 2% van onze energie opleveren. Dit is het resultaat van een kwantitatieve analyse van Nut en noodzaak van windenergie in het regeerakkoord door Prof. Pieter Lukkes, emeritus universiteitshoogleraar Economische en Sociale Geografie in Groningen.
 
De gemeenteraad van Korendijk in de Hoekse Waard vindt dat de algemene geluidsnorm van 47 decibel Lden te veel geluidshinder veroorzaakt en vreest voor gezondheidsproblemen. Daarom heeft de raad besloten gebruik te maken van haar bevoegdheid maatwerk toe te passen voor het geluid van de molens die de provincie Zuid-Holland in de gemeente wil plaatsen. Zij besloot met algemene stemmen om de geluidsnorm strenger te stellen dan de algemene uniforme norm.